News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 11 สิงห...

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 11 สิงห...

วันเสาร์ที่​ 8​ สิงหาคม​ 2563​ ว่าที่เรือตรีชูชีพ​ อรุณเหลือง​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง​ พร้อมด้วย นางนิรมล​ วิริยวุฒิวงศ์​ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน​ ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง​ และนางสาวกรรณิการ์​ ผิวสะอาด​ ครูแผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ​ (MOU)​ เพื่อดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง​ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ (อว.)​ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ (สอศ.)​ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.)​ โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีแจกใบประกาศลงนามปณิธานร่วมกันระหว่าง​ กสศ.และสถานศึกษาสายอาชีพให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา​ 66​ แห่ง ณ​ ห้องแกรนด์​ ไดมอนด์​ บอลรูม​ ชั้น​ 2​ อาคารอิมแพคฟอรั่ม​ เมืองทองธานี​ จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่​ 8​ สิงห...

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานราชการ ประจำปี 2562

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

บัตรลงทะเบียนรอบล่าช้า วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563

>> บ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) รอบ 2

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)