News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล็อกโวลด์/แอมป์มิเตอร์จริงในตัว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

ตารางเวร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อม CMT จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ V-NET ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้...