News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์อันเด่นชัดของชุมชนเมืองเก่า “ยมจินดา” สู่นักท่องเที่ยว ณ อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าว

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรับส...

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายช...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายช...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

  &nb...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ๒ ตำแหน่ง

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง