ข่าวประชาสัมพันธ์

05/19/2016 - 15:15 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ 1.90 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1/2559
05/17/2016 - 09:18 Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee (Foreign Teacher)
05/17/2016 - 09:14 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างประเทศ)
05/13/2016 - 14:47 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) จำนวน 4 อัตรา
05/11/2016 - 14:31 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 18 อัตรา
05/10/2016 - 14:52 ประกาศนักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
05/04/2016 - 08:41 แจ้งเปลี่ยนวันรับใบลงทะเบียน ระดับ ปวช.2,3 และ ปวส.2 เลื่อนจากวันที่ 9 พ.ค.2559 เป็นวันที่ 10 พ.ค.2559
05/04/2016 - 08:39 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
05/02/2016 - 14:14 ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับ ปวส.2
04/29/2016 - 14:03 ตารางเวรเดือนพฤษภาคม 2559

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์