News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมร่วมฟังธรรมะบรรยาย “ฟังเทศน์ ฟังทอล์ค” กับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม “พระมหาสมปอง” เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย มาบรรยายธรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook...

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมเสวนาเวทีชาวบ้านผลิตรายการนอกสถานที่ เผยแพร่ผ่านทางสื่อวิทยุระบบ FM 91.75 MHz และเฟสบุ๊ค สวท.ระยอง ในรายการ “รู้ทันพิษภัย ยาเสพติด” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ศิรกฤศ พุ่มพวง สารวัตรศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นางรติวัน จัตตุพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายธานี กิมทรง หัวหน้างานปกครองวิทยาลัยเทคนิคระยอง มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ สร้างความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสัมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook...

https://www.facebook...

https://www.facebook...

https://www.facebook...

ข่าว

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานปรับปรุงตึก EEC)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานปรับปรุงแผนกช่างก่อสร้าง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดควบคุมการทำงานในงานอุตสาหกรรม)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดสัญญาณเซ็นเซอร์)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดทดสอบช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดปฎิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๖D หน้าจอแสดงผล ไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมชุดหยิบจับและโปรแกรมออกแบบการทำงาน)

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โควต้า ระดับ ปวส. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน ข...

โควต้า ระดับ ปวช. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน ข...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายนอก)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายใน)