News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้เกียรติมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์ออแกนิค หน้ากากอนามัย วิตามินซี และอุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน 15 แห่ง พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนและครู เขตดินแดง-เขตห้วยขวาง ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสาธิตการใช้อุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ หุ่นยนต์พ่นหมอกฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C และอุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโควิด-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นสถานศึกษาอาชีวะต้นแบบ (Rayong Model) เป็นผู้จัดทำนวัตกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการ การประเมินการประกันคุณภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายณรงค์ ​สุขเจริญ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี​ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานหลักสูตรเทคโนโลยี และครูผู้สอน ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ลิ้งค์การสมัครอยู่ด้านล้างประกาศ)

  ลิ้...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ (ลิ้งค์การสมัครอยู่ด้านล้างประกาศ)

  ลิ้...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  &nb...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ลิ้งค์การสมัครอยู่ด้านล้างประกาศ)

ลิ้งค์การส...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔