News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธี และนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นกล่าวรายงาน ทั้งนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพรและ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมคณะครู บุคลากร เจ้าหน้า และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยชำระค่าสินค้าผ่าน MyMo Application การประกวดร้องเพลงลูกกรุง การประกวดธิดา Miss MyMo การแสดงวงดนตรีจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง และบูธกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ พร้อมจุดบริจาคเงินผ่าน QR สาธุ จากธนาคารออมสิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคนิคระยอง จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Cashless Society ผ่าน Mobile Application สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ถือเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของการพัฒนาไปสู่ “วิทยาลัยไร้เงินสด” ต่อไป

https://www.facebook...

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Chem-PCR จากแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน Covestro Innovation Design Contest 2019 โดยได้รับ​ 2​ รางวัล​ คือ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ได้รับเงินรางวัล​ 30,000​ บาท​ และถ้วยรางวัล 2.รางวัล​ Popular​ Vote​ ได้เงินรางวัล​ 20,000​ บาท​ และถ้วยรางวัล สำหรับ​ “โครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา” (Innovation Design Contest – IDC 2019) เป็นการค้นหาสุดยอดนักออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมในหัวข้อ Fun Lesson เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมความสนุกสนานในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ หรือพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

https://www.facebook...

ข่าว

โควต้า ระดับ ปวส. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน ข...

โควต้า ระดับ ปวช. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน ข...

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายนอก)

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (ภายใน)

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประกาศ ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากขาดเรียนเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน และไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง)

“ใบสมัครโควตาภายใน สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง”

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และ สาขาวิชาการโรงแรม)

ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร ปวช. และ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓