News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา

ลงทะเบียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2561

ลงทะเบียนอ...

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ จำนวน 12 อัตรา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดลองและเครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ กำหนดเปิด – ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ตารางเวร เดือนตุลาคม 2561

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2/2561

ประกาศ การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเวร เดือนกันยายน 2561