News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์อันเด่นชัดของชุมชนเมืองเก่า “ยมจินดา” สู่นักท่องเที่ยว ณ อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ข่าว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ๒ ตำแหน่ง

ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

ตารางเวร เดือนเมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ปวส.

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ปวช.

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  หมา...

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบสอง)

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ แนวปฏิบัติการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา