News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2/2561

ประกาศ การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเวร เดือนกันยายน 2561

ตารางเวร เดือนสิงหาคม 2561

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณโดมหน้าองค์พระวิษณุ จำนวน 1 งาน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นบริเวณโดมหน้าพระวิษณุ

ตารางเวร เดือนกรกฎาคม 2561

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561