News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

ข่าว

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตารางเวร เดือนมกราคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและเครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน ๘ อัตรา

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)