News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน จ.ระยอง ซึ่งจะมีการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 นี้ พร้อมกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดระยอง โดยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรังสรรค์เมนูอาหารว่างสำหรับการจัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรี ในส่วนแผนกวิชาการโรงแรมได้รับมอบหมายหน้าที่บริกรในการบริการอาหารสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้

     ...

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู งานกิจการนักเรียน นักศึกษา งานปกครองวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการ “เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ” โดยมี พ.ต.ท. เกียรติพงศ์. กมขุนทด รอง ผกก.(ป).สภ.เมืองระยอง กล่าวรายงาน และ พ.ต.อ.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ รอง ผบก.ภ.จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และแก้ปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน การแข่งรถของวัยรุ่นซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติตนของเยาวชนยุคใหม่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

     ...

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 11 สิงห...

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง ครูพลศึกษาและครูสอนภาษาจีน

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาวิทยาศาสตร์)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาวิทยาศาสตร์)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเรียนรู้ระบบอัตโนมัติพร้อมแขนกลและ IOT จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (หมวดวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา และหมวดวิชาสาขาต่างประเทศ ครูภาษาจีน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดพื้นความรู้และคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

  หมา...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน)