News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะแนวทางการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้มีประสบการณ์ทำงานโดยตรง และเปิดโอกาสให้ครู ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์ของตนในวาระจบการศึกษาโดยพร้อมหน้ากัน และได้รับเกียรติจากคุณคงรัฐ อิศรพร จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง…จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” และการแนะแนวศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เพิ่มเติม : https://...

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ปีการศึกษา 2/2562

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงตึก EEC จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดสัญญาณเซ็นเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๖D หน้าจอ แสดงผลไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมชุดหยิบจับและโปรแกรมออกแบบการทำงาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)