วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์หลัก วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

Written by