ขั้นตอนการเปลี่ยน PASSWORD สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ : บัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับจากงานศูนย์ข้อมูลฯ นั้น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของรหัสผ่าน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้

คลิ๊ก>> https://192.168.254.8:21212/ เพื่อเปลี่ยน Password