ข้อมูลสถานประกอบการ

>>จำนวนสถานประกอบการ จังหวัดระยอง

 

รายงานการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

สรุปโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สรุปโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

สรุปโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้อมูลตลาดแรงงาน และสถานประกอบการจังหวัดระยอง เพิ่มเติม >>> ตามเวปไซต์ และ LINK ด้านล่าง