ข้อมูลอาคารสถานที่

ป้ายวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 83/13 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง

จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000

เนื้อที่สถานศึกษา

76 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา 

 

มีอาคาร 27 หลัง มีห้อง 406 ห้อง ได้แก่

1. อาคารโรงยิม

2. อาคารคหกรรม

3. อาคารการท่องเที่ยว

4. อาคารสารสนเทศ

5. อาคารช่างเชื่อมเก่า

6. อาคารอิเล็กทรอนิกส์

7. อาคารบริหารธุรกิจ

8. อาคารปิโตรเคมี

9. อาคารโรงอาหาร

10. อาคารเรียนเขียนแบบ 2 ชั้น

11. อาคารช่างก่อสร้าง

12. อาคารตึกอำนวยการ

13. อาคาร Fix-it

14. อาคารพัสดุ

15. อาคารเขียนแบบเทคนิคพื้นฐาน

16. อาคารเรียนสามัญ

17. อาคารไฟฟ้ากำลัง

18. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19. อาคารช่างยนต์

20. อาคารช่างกลโรงงาน

21. อาคาร 4 ชั้น (อาคาร 13)

22. อาคาร 4 ชั้น (อบจ)

23. อาคารโรงยาง

24. อาคารเทคนิคพื้นฐาน

25. อาคารตึกส้ม

26. อาคารการโรงแรม

27. อาคารธนาคาร