“ข้าว-อิ่ม-สุข” (วันที่ 2 ) วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมสมทบทุนสนับสนุนจัดทำข้าวกล่องอิ่มสุข แจกให้ประประชาชนทั่วไปจำนวนอีก 500 กล่อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/rayongtechnicalcollege