“ข้าว-อิ่ม-สุข” วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานประกอบการ ร่วมสมทบทุนสนับสนุนจัดทำข้าวกล่องอิ่มสุข แจกให้ประประชาชนทั่วไปจำนวน 500 กล่อง โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/rayongtechnicalcollege