คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกการยาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการโลกสวยเริ่มที่เรา เพื่อช่วยกันรักษาและเป็นการอนุรักษ์คืนธรรมชาติให้กับป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง