ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านให้บริการประชาชน (Fix it Center) ในงานครบรอบ 3 ปี โครงการตำรวจช่างสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ภายใต้โครงการจิตรอาสาช่วยเหลือประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ประสบเหตุรถเสียเร่งด่วน ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา ณ ลานด้านหน้าที่ทำการตำรวจช่างสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ชุมชนไออาร์พีซี ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Written by