นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวรับสมัครงาน กับบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด และกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กับมหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by