บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563 เฉพาะนักเรียน นักศึกษา ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 เท่านั้น

บัตรลงทะเบียน ปวช.2

บัตรลงทุะเบียน ปวช.3

บัตรลงทะเบียน ปวส.2

โปรดอ่าน

————————

  1. สำหรับ ปวช.2 บัตรลงทะเบียนเหมือนกันทุกคน
  2. สำหรับ ปวช.3 และ ปวส.2 บัตรลงทะเบียนของแต่ละสาขา แต่ละห้อง อาจไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดให้คลิ๊กโหลดบัตรลงทะเบียน ด้านหลังชื่อตนเองเท่านั้น
  3. เมื่อโหลดบัตรลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ป้อนรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนด้วยปากกา (เขียนให้อ่านออก)
  4. จากนั้นให้ไปขำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา ตามระยะเวลาที่กำหนด

Written by