ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศนี้มีเอกสาร 3 ฉบับ ดังนี้
———————————————-

1. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง ฯ คลิ๊กเพื่อเปิดดู
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊กเพื่อเปิดดู
3. คุณลักษณะครุภัณฑ์ คลิ๊กเพื่อเปิดดู

Written by