ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (ครูอัตราจ้าง) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างไฟฟ้า

View Fullscreen