ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า,สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

View Fullscreen