ประกาศโควตา เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศรายชื่อโควตาภายใน คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อโควตาภายนอก คลิกที่นี่

กำหนดการ ข้อปฏิบัติ และเอกสารที่ใช้ในการมอบตัว คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ โควต้า/ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน คลิกที่นี่

เข้าระบบ admission เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว/มอบตัว คลิกที่นี่

Written by