ประกาศ คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ และ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

View Fullscreen