ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen

Written by