ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen