ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดสัญญาณเซ็นเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen