ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองการควบคุมระบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตชั้นสูง (Industry ๔.๑) พร้อมด้วยหุ่นยนต์อุดสาหกรรม ๖D Mouse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๑ ชุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen