ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา

View Fullscreen

 

ช่องทางการสมัครออนไลน์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfveBn2M2Wl0ykkMYT1AS0wXcFfbC57LfEoJg6OtiukPAQ2Ow/viewform?usp=sf_link