ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen