ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมการทำงานในงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

View Fullscreen