ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติและแขนกลอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

View Fullscreen