ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีะระยะสั้น (ตรอ.รุ่นที่๓)