ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สอส. http://www.eivt.ac.th/ E-mail : [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 038-616434