พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงศึกษาธิการ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง และพีธีสมโภชถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX