พิธีเปิด โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์​ ต่ออาจหาญ​ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจักงานครั้งนี้ โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าน้ำสวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Written by