ภาพบรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวันแรก วิทยาลัยเทคนิคระยองรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 (จุดรับสมัครอยู่บริเวณโรงอาหาร)​ และประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5 มี.ค. 63

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX