ยินดีต้อนรับ ท่านพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ท่านนพรัตน์ เทพตะขบ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี คณะบุคลากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีน

Written by