ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เปิดตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษาฯ จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ “Job & Career EEC’s RAYONG” โดยศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง และ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Written by