รุ่นที่1 ปวช.ชาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง อบรมคุณธรรมจริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 จำนวนคน

..รุ่นที่1 ปวช.ชาย วิทยาลัยเทคนิคระยอง..
..อบรมคุณธรรมจริยธรรม
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่..ปวช.ชายปี๑ รุ่นนี้จำนวน 780คน..

Written by