วันจันทร์ที่​ 10 กันยายน​ 2561​ คุณเอกวีร์ ผลเกิด ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัลจำกัด และบริษัท ระยองเทอร์มินัล จำกัด เครือ บริษัท เอส ซี จี เคมิคอลส์ จำกัด บริจาควาล์วและอุปกรณ์ข้อต่อระบบท่อ หน้าแปลน ให้แผนก วิชาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง

Written by