วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ อย่างพรอมเพียงกัน ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง