วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน การจัดงานปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกฤษณ์ ถิรพงศ์ชาติ ตำแหน่ง Business Planning Leader, Senior Learning Facilitator และทีมงาน จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในการเป็นวิทยากรและร่วมบรรยายประสบการณ์ การทำงานเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ อาคาร อบจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by