วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ช่วยขนย้ายเตียงผู้ป่วยจาก ชั้น 1-2-3 อาคารร่มสุข ไปตึกใหม่ชั้น 4-5-6-7 ของโรงพยาบาลระยอง โดยทีมงานปกครองเป็นผู้ควบคุมดูแล ระหว่างการขนย้ายนักเรียน นักศึกษาได้เก็บเงินได้และนำส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นตัวอย่างที่ได้รับการชื่นชมนักเรียน นักศึกษาของเราที่มีจิตอาสาและมีความซื่อสัตย์

Written by