วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนายภูมิพัฒน์ แก้วมูล นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระราชสัการะในวันบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย “2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX