วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแนะแนวทางการวางแผนการทำงานให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้มีประสบการณ์ทำงานโดยตรง และเปิดโอกาสให้ครู ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในความสำเร็จของนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์ของตนในวาระจบการศึกษาโดยพร้อมหน้ากัน และได้รับเกียรติจากคุณคงรัฐ อิศรพร จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง…จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” และการแนะแนวศึกษาต่อ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX