วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน จ.ระยอง ซึ่งจะมีการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 นี้ พร้อมกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดระยอง โดยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการรังสรรค์เมนูอาหารว่างสำหรับการจัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรี ในส่วนแผนกวิชาการโรงแรมได้รับมอบหมายหน้าที่บริกรในการบริการอาหารสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้

 

 

 

https://www.facebook.com/rayongtechnicalcollege?epa=SEARCH_BOX