วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดในงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง