วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมเดินทางส่งนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ เดิมตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี