วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานประกอบการ เข้าร่วมประชุมโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และเตรียมพร้อมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) โดยมีท่าน ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by