วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู แผนกอาหารและโภชนาการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 ท่าน ณ ร้านอาหาร ใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by