วันที่​ 26-27​ พฤศจิกายน​ 2563​ ผศ.ดร.นพดล​ พรามณี​ และ​ อ.ภัทรพล​ ปลงไสว​ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ ซึ่งเป็นคณะทำงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ)​ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง​ เพื่อหนุนเสริม​ ติดตาม​ ประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ​ และตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง