วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม (kaisen)โดยมีวิทยากรจาก บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัด มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ แก่นักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by