วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะด้าน ICT แก่นักเรียนชั้น ป.๔ และ ป.๕ เพื่อแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการควบคุมความเร็วหุ่นยนต์ สร้างแรงบันดาลใจ และสนใจในเทคโนโลยี ณ โรงเรียนวัดตาขัน จ.ระยอง

Written by