วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คุณอรอุมา เวียงสิมมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด เข้าทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคระยอง กับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by