วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by