วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับมอบรางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ ในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในระดับอาชีวศึกษา จัดโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตรในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Written by