วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by